UTFÖRSÄLJNINGEN SKER I STOCKHOLM QUALITY OUTLET I BARKARBY,
Flyginfarten 4, 177 38 Järfälla