Aktuella anbudsförfarande

KONKURSABUD AVEQIA STOCKHOLM AB, 556604-8400

KONKURSABUD AVEQIA STOCKHOLM AB 556604-8400

AVEQIA Stockholm AB, har bedrivit eventverksamhet genom att erbjuda matlagningskurser under ledning av professionella kockar. Bolaget försattes i konkurs den 11 maj 2020. Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler på Tulegatan 11 i Stockholm. Rörelsen innefattar bl.a. sex kök jämte sedvanlig köksutrustning. Vid konkursutbrottet hade bolaget cirka 10 anställda. Omsättningen har de senaste åren uppgått till cirka 18,5 mkr. För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen. Skriftligt anbud ska ha kommit konkursförvaltaren tillhanda senast 2020-05-29, kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att före anbudstidens utgång överlåta verksamheten. För ytterligare information kontakta konkursförvaltaren advokat Johan Bergstrand, johan.bergstrand@welaw.se, 08-630 70 93

Tags