Aktuella anbudsförfarande

KONKURSANBUD VICTORIAS BLOMSTERBOD AB (559011-7098)

VICTORIAS BLOMSTERBOD AB (559011-7098) försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt den 10 april 2019 varvid Anders Aspegren, Advokatfirman Fylgia KB, förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget har bedrivit Blomsterförsäljning på Bogårdsvägen 5, Sköndal, intill Skogskyrkogården. Verksamheten har bedrivits utifrån en blomsterbod samt två förrådscontainrar genom markupplåtelse enligt ordningslagen av Stockholms stad.

Härmed utbjudes hela eller delar av rörelsen till försäljning för konkursboets räkning. Skriftliga anbud skall ha kommit Lina Jonsson på Advokatfirman Fylgia tillhanda senast den 3 maj 2019 kl. 12.00. Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles.

Vänligen kontakta Lina Jonsson på lina.jonsson@fylgia.se  för mer information eller anbud.

Tags