Aktuella anbudsförfarande

KONKURSANBUD ATV Huddinge AB (556861-5594)

ATV Huddinge AB (556861-5594), försattes i konkurs den 21 juli 2017.
 
Med anledning av att bolaget försatts i konkurs, infordras härmed anbud på hela eller delar av kvarvarande lager.
 
Bolaget har bedrivit butiksverksamhet (Online) tillbehör och reservdelar med inriktning främst gentemot moped och ATV. Bolaget har även bedrivit verkstad.
Tillgångarna i bolaget utgörs huvudsakligen av ett större varulager. 
Det bokförda lagervärdet uppgår till +500 000 SEK och utgörs huvudsakligen av reservdelar och tillbehör till moped och ATV.
 
 
För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela eller delar av lagret vilka ska vara Stefan Baronowsky på PN Trading tillhanda senast Advokat Bo Söder på Advokatfirman Fylgia tillhanda senast den 6 september 2017 klockan 12.00 till nedanstående e-postadress.
Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet genom underhandsförsäljning förbehålles.
 
 
För visning av lagret, inventarier samt lokalen eller andra frågor rörande inkråmet, vänligen kontakta Stefan Baronowsky, stefan@pn-trading.se

 

Tags