Aktuella anbudsförfarande

Anbud rörelseöverlåtelse HAIRSHARE AB i KK

HAIRSHARE AB försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 6 December 2017. Konkursförvaltare är advokat Claes-Göran Westerberg.

Bolaget har bedrivit butiks- och online försäljning av äkta löshår, hårvårdsprodukter samt tillbehör. Bolaget har tidigare haft en butik i Mall of Scandinavia som lades ner under hösten 2017 efter det har verksamheten bedrivits via hemsidan www.hairshare.se. Verksamheten innefattar en komplett lager av äkta löshår samt hårvårdsprodukter samt webbutik, www.hairshare.se.

Konkursboet infordrar härmed anbud på egendomen.

Anbud, som ska vara konkursboet tillhanda senast torsdag den 26 April 2018, ska vara skriftliga och skickas per e-mail. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under hand utan att anbudstiden gått ut.

För ytterligare information, visning och anbudsunderlag vänligen kontakta Daniel Eriksson, daniel@pn-trading.se.

 

 

 

Tags