Aktuella anbudsförfarande

Anbud rörelse Hojcenter Huddinge AB i konkurs

Anbud rörelse Hojcenter Huddinge AB i konkurs

Hojcenter Huddinge AB (556398-2460), försattes i konkurs den 16 januari 2018. Konkursförvaltare är Anna Tholander på Advokatfirman Carler.
Med anledning av att bolaget försatts i konkurs, infordras härmed anbud på hela verksamheten/inkråmet. Bolaget har bedrivit butiksverksamhet samt viss MC-serviceverksamhet, ifrån förhyrda lokaler i Länna och Sollentuna, med försäljning av motorcyklar samt tillbehör och reservdelar, främst av märket Triumph och KTM.

Tillgångarna i bolaget utgörs huvudsakligen av 42 st nya MC, 13 st begagnade MC samt ett större varulager med MC-kläder, tillbehör samt hjälmar m.m. samt inventarier (bl.a 2st fullutrustade MC-verkstäder).


För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela eller delar av verksamheten vilka ska vara konkursförvaltare Advokat Anna Tholander på Advokatfirman Carler tillhanda senast den 9 februari 2018 klockan 12.00 till nedanstående anna.tholander@carler.se
Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet genom underhandsförsäljning förbehålles.

På den här länken så visas en översiktlig vy inifrån butikerna: https://vimeo.com/253587805

Kontakta Stefan Baronowsky för att erhålla komplett anbudsdokumentation såsom Inventarieförteckning samt Lagerlistor, balansrapport m.m. på stefan@pn-trading.se

För visning av lagret, inventarier samt lokalen eller andra frågor rörande inkråmet, vänligen kontakta Stefan Baronowsky, stefan@pn-trading.se
För övriga frågor samt anbud, kontakta konkursförvaltare Anna Tholander på, anna.tholander@carler.se

 

Tags