Aktuella anbudsförfarande

ALTAVARIO ABs VERKSAMHET TILL SALU

Altavario AB försattes i konkurs vid Norrtälje tingsrätt den 19 januari 2018. Konkursförvaltare är advokat Jakob Callmander.

Bolaget har bedrivit butiksförsäljning av bijouterier/smycken och kläder från förhyrda butikslokaler i affärsområdet Norrtäljeporten. Bolaget har sysselsatt fem anställda varav två behovsanställda. Verksamheten innefattar en komplett butiksverksamhet samt webbutik, www.altavario.se. Viss verksamhetscentral egendom, såsom KARDEX-lagerhanteringssystem, är leasat och en förvärvare av verksamheten måste ingå nya antal med leasingbolaget. Sannolikt förutsätter ett förvärv av verksamheten nytt avtal med hyresvärden.

Konkursboet infordrar härmed anbud på verksamheten/egendomen.

Anbud, som ska vara konkursboet tillhanda senast måndagen den 5 februari 2018, ska vara skriftliga och skickas per e-mail. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under hand utan att anbudstiden gått ut.

För ytterligare information, visning och anbudsunderlag vänligen kontakta advokat Jakob Callmander, jakob.callmander@fylgia.se.

Tags