Aktuella anbudsförfarande

ANBUD VARUPARTI BABYARTIKLAR, Kit4Kids AB i Likvidation

ANBUD VARUPARTI BABYARTIKLAR, Kit4Kids AB i Likvidation

Vi mottar nu anbud på parti med babyartiklar. Lagret utgörs av blöjor, nappflaskor och andra babyrelaterade produkter.
På uppdrag av Kit4Kids AB i likvidation infordrar vi härmed anbud på hela eller delar av lagret.

Skriftliga bud på hela eller delar av lagret ska ha inkommit till till Daniel Eriksson på PN TRADING tillhanda senast den 30:e november 2017 klockan 12:00 per e-post till daniel@pn-trading.se

Vi förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att avbryta anbudsförfarandet innan anbudstidens utgång.

LADDA NER LAGERLISTAN HÄR

Tags