Aktuella anbudsförfarande

RSS
Tandläkare Viking Melander AB

Tandläkare Viking Melander AB

KONKURSANBUD Tandläkare Viking Melander AB, nedan (”Bolaget”) försattes i konkurs den 22 februari 2017. Bolaget har bedrivit tandläkarpraktik i Bromma, Stockholm. Verksamheten har bedrivits från en förhyrd lokal.
Read More
Pilas av Nyköping säljes via konkursanbud

Pilas av Nyköping säljes via konkursanbud

14,50 meter lång och 3,90 bred, nettodräktighet 5UR, bruttodräktighet 18UR, byggd i Holland 1978 Stålbåt som är delvis renoverad med bland annat ny durk samt bänkar med förvaring på däck, invändigt är förpiken under renovering och för närvarande helt rensad.
Read More