Aktuella anbudsförfarande

RSS
GUNNEL ERIKSSON, 580718-6985, i konkurs – KINSTA GÅRD

GUNNEL ERIKSSON, 580718-6985, i konkurs – KINSTA GÅRD

Gunnel Eriksson försattes i konkurs den 15 december 2016 vid Västmanlands tingsrätt, varvid undertecknad förordnades som konkursförvaltare. Gunnel Eriksson har tillsammans med sin man Anders Eriksson bedrivit lantbruk med smågrisproduktion i Kinsta utanför Västerås. Konkursboet bedriver fortsatt drift av verksamheten i syfte att möjliggöra en överlåtelse av rörelsen och fastigheten, se mer härom nedan. Med anledning härav kan viss differens avseende antalet djur, foder, m m komma att föreligga v...
Read More