Aktuella anbudsförfarande

RSS
Pilas av Nyköping säljes via konkursanbud

Pilas av Nyköping säljes via konkursanbud

14,50 meter lång och 3,90 bred, nettodräktighet 5UR, bruttodräktighet 18UR, byggd i Holland 1978 Stålbåt som är delvis renoverad med bland annat ny durk samt bänkar med förvaring på däck, invändigt är förpiken under renovering och för närvarande helt rensad.
Read More